Waterontharding is vaker gebruikt in examenopgaven, maar dit jaar was het echt raak: van de 38 vragen gingen er 8 over waterontharding door middel van ionenwisseling.

Dat zegt veel. Blijkbaar is de consensus over waterontharding in de wetenschap inmiddels zo groot, dat CITO het een steeds prominentere rol krijgt in het examen scheikunde.

Dat waterontharding een groei doormaakt is ook af te leiden uit het feit dat dealers van waterontharders eigenlijk nauwelijks iets hebben gemerkt van de crisis. En nu de crisis op zijn retour is, zijn er de eerste signalen dat de omzetten stijgen.

Een reden kan zijn dat steeds meer mensen zien dat een waterontharder op termijn zoveel geld bespaart dat de aanschaf zich dubbel en dwars terugverdient.

Daarnaast is duurzaamheid “in” tegenwoordig, en waterontharding draagt bij aan een duurzaam huishouden.